admin โพสต์ 2015-5-12 21:20:21

การค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

....................

การค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์จะทำให้ประหยัดเวลาในการเลือกตามหัวข้อต่างๆ ....แต่การค้นหาบางที ถ้าหากพิมพิ์ข้อมูลไม่ตรงตามที่โพส หรือ กรอกข้อมูลยาวเกินไป จะทำให้หาข้อมูลนั้นๆไม่เจอดังนั้น....อย่าใส่ข้อมูลค้นหายาวเกินไป เช่น ให้ใส่เฉพาะรุ่นเฉพาะ พาร์ทบอร์ด หรือ เฉพาะอาการเสียก็เพียงพอ ...

CHAOSERVICE888 โพสต์ 2015-5-13 10:59:24

ขอบคุณครับADMIN

Test โพสต์ 2015-5-13 11:46:21

ขอบคุณครับ.......

anuwat-bobo โพสต์ 2015-5-13 15:54:54

รับทราบครับ ^^"

senglondon โพสต์ 2015-9-2 13:48:54

:)รับทราบครับ:)

janRK โพสต์ 2015-9-2 14:04:49

รับทราบครับ

Noomtechnics โพสต์ 2016-4-11 16:54:55

ขอบคุณครับ

sakhone โพสต์ 2016-9-26 19:56:00

ขอบคุนครับ

Thepop22 โพสต์ 2016-12-23 13:33:49

รับทราบครับ
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: การค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์